تبریک سال نو (سال 1394)

ای نو بهار خنـــدان از لامکان رسیـــــدی

چیزی به یار مانی از یـــــار ما چه دیـــدی

خندان و تازه رویی  سر سبز و مشکبویی

هم رنگ یار مایـــــی یا رنگ از او خریــدی


/ 1 نظر / 58 بازدید