نمایش عکس-سری هفتم

زنبور، بومی مناطق شمال کشور،رضوانشهر، روستای گیل چالان

 بلال، ،رضوانشهر، روستای گیل چالان

خیار محلی ،رضوانشهر، روستای گیل چالان

انجیر محلی ،رضوانشهر، روستای گیل چالان

انجیر سه بار، رضوانشهر، روستای گیل چالان

/ 0 نظر / 15 بازدید