عید سعید فطر مبارک باد

دلها  همه  بهاران، شد از شمیم باران

                 مه، رخ  نموده امشب در عید روزه داران

هر کس که دردعایش یادی کند زیاران

                   شیرینتر از عسل باد کامش به روزگاران


/ 0 نظر / 10 بازدید