تست مدیریت(تست هوش)

پاسخ سوال1: درب یخچال را باز می ‌کنیم. زرافه را داخل یخچال می‌گذاریم و سپس درب آن را می ‌بندیم. هدف از این سؤال این است که مشخص شود آیا شما از آن دسته افرادی هستید که تمایل دارند مسائل ساده را خیلی پیچیده ببینند، یا خیر!

پاسخ سوال2: آیا پاسخ شما این است که درب یخچال را باز می‌کنیم و فیل را در یخچال می ‌گذاریم و درب آن را می ‌بندیم؟

نه! این درست نیست!

پاسخ صحیح این است که درب یخچال را باز می‌کنیم. زرافه را از یخچال خارج می‌کنیم. فیل را در یخچال می‌گذاریم و درب آن را می‌بندیم. این سؤال برای این است که مشخص شود آیا شما به نتایج کار های قبلی خود و تأثیر آن برتصمیم گیری‌های بعدی ‌تان فکر می‌کنید ،یا خیر.

پاسخ سوال3:‌ یادتان رفته که فیل الان در یخچال است؟ پس حیوان غایب این جلسه باید فیل باشد! هدف از این سؤال این است که حافظه شما در به خاطر سپردن اطلاعات سنجیده شود.

پاسخ سوال4: خیلی ساده است! به داخل رودخانه پریده و با شنا کردن از آن عبور می کنید.

کروکودیل‌ها؟ آن ها الان در جلسه‌ای هستند که شیرشاه ترتیب داده!

هدف از این سؤال این است که مشخص شود آیا از اشتباه‌های قبلی خود درس می‌گیرید که دوباره آن ها را تکرار نکنید، یا خیر.

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=19608&keyword

/ 0 نظر / 4 بازدید